LOGIN
HESLO

Vítejte

Detašované pracoviště MBÚ AV ČR, v.v.i na zámku v Nových Hradech je od počátku určeno nejen jako místo k výzkumu, ale i jako školící vědecké pracoviště. Naše pracoviště úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Princetonskou univerzitou, Univerzitou Johannese Keplera v Linci a dalšími zahraničními univerzitami, u kterých se podílí i na studijních programech. Organizujeme sympozia, konference, workshopy i velké množství kurzů, seminářů, výjezdních zasedání a vzdělávacích akcí, například Mezinárodní letní školu molekulární biofyziky a systémové biologie a kurzy FEBS (Federace evropských biochemických společností), Visegradskou konferenci či kurzy EMBO.

 

zamek02_1.jpg

 

Laboratoře na zámku se zabývají výzkumem v oblasti strukturní a systémové biologie na úrovni molekul, buněk, tkání i celého organismu. Laboratoře byly spoluřešitelem prestižní výzkumné infrastruktury C4Sys (Centrum pro biologii systémů), která soustřeďovala potenciál znalostí v oblasti systémové biologie a začleňovala rozmanitý výzkum systémové biologie v ČR do evropské výzkumné infrastruktury pro systémovou biologii ISBE (Infrastructure for Systems Biology – Europe). Výzkumné skupiny na zámku v Nových Hradech dosahují vynikajících vědeckých výsledků a publikují ve velmi prestižních odborných časopisech, např. Nature, Nature Structural & Molecular Biology, Nature Methods a Science Signaling. Zámek v Nových Hradech jako vědecké pracoviště pravidelně navštěvují zahraniční vědci a účastníci mezinárodních konferencí a stáží.

 

Konferenční oddělení je vhodné pro organizování konferencí, terénních setkání, kongresů, školení, seminářů, workshopů a dalších akcí. Od otevření v roce 2001 se zde uskutečnilo mnoho úspěšných domácích i mezinárodních konferencí. Zámek nabízí ubytování pro širokou veřejnost přímo v atraktivním prostředí empírového zámku Nové Hrady v jižních Čechách. Celkem máme k dispozici 17 nově zrekonstruovaných hotelových pokojů, s koupelnou a připojením k internetu. Celková kapacita hotelových pokojů je 42 lůžek plus luxusní pokoj „Hraběnka“. Konferenční oddělení také poskytuje prostory pro pořádání různých kulturních, společenských či vzdělávacích aktivit. Kolem zámku je rozlehlý park s jezírkem, který vybízí k procházce nebo k příjemnému posezení v přírodě.