LOGIN
HESLO
<<<

KAM NA VÝLET

Půjdete-li se porozhlédnout po zajímavostech přímo v Nových Hradech, budete mít možnost navštívit Starý hrad ze 13. století, kolem kterého byl na obranu vystavěn hluboký zděný příkop. Na náměstí stojí renesanční radnice s erbem města, rezidence rodu Buquoyů z let 1634-1635 a nedaleko kostel sv.Petra a Pavla založený roku 1284, jehož součástí se stal přilehlý klášter Servitů s rajskou zahradou. Dnes mimo jiné slouží i jako jídelna pro hosty konferenčního centra. Za návštěvu stojí také hrobka rodiny Buquoyů. Byla vybudovaná na místním hřbitově ke konci 19.století v novogotickém slohu.
 
Konferenční centrum Vám pomůže i s výběrem výletů do okolí.
Nedaleko Nových Hradů se nachází krajinný přírodní park Tereziino Údolí založený v druhé polovině 18.století. Rozkládá se v údolí řeky Stropnice a přilehlých svazích. Najdeme zde celou řadu zajímavých objektů, jako jsou Lázničky, penzion Hamr i trosky Modrého domu. Dominantní stavbou údolí je však tvrz Cuknštejn z konce 15.století, která od svého vzniku doznala jen nepatrných změn. Pro veřejnost je však zatím nepřístupná. Při návštěvě parku bychom neměli vynechat uměle vytvořený vodopád vysoký 17 metrů. Tuto unikátní stavbu napájí pomocí náhonu se stavidly samotná říčka Stropnice. Po celém údolí je rozmístěno CompTIA sy0-301 exam dumps na 5 km trase 14 tabulí s informacemi o okolní krajině.
 
Z Tereziina Údolí není daleko do vesnice pojmenované po již zmíněné říčce Horní Stropnice, kde můžeme obdivovat románský kostel sv. Mikuláše ze 13.století, nejstarší v celém kraji. Byl však kvůli požáru přestavěn v gotickém slohu. Od tohoto místa nás cesta zavede do Novohradských hor, jejichž prvním stěžejním, pro turisty zajímavým místem je vesnice Dobrá Voda. Zde stojí krásný barokní kostel, u něhož vyvěrá pramen pitné, údajně léčivé vody.Z terasy pod kostelem je nádherný výhled na podhůří Novohradska a celou Třeboňskou pánev. Výzvou pro silnější nátury je výstup na vrchol nedaleké Kraví hory, kde byla postavena  rozhledna.
 
Vydáme-li ze na výlet opačným směrem, CompTIA 220-801 exam můžeme si udělat malou zastávku v Jiříkově Údolí a navštívit přírodní rezervaci Červené Blato. Jde o 331 ha rozlehlou plochu rašelinišť, odkud se od roku 1774 těžila rašelina pro účely nedaleké sklárny. Nalezneme zde spoustu chráněných a vzácných rostlin jako je např. borovice blatka, rojovník bahení nebo rosnatka okrouhlolistá.. Stezku měřící 3 km lze projít pouze pěšky po dřevěných lávkách.
 
Po přibližně 20 km dorazíme k branám starobylého lázeňského města Třeboň, které bylo ve 12. století vystavěno na břehu rybníka Svět. Díky umístění v této rybníkářské oblasti se mu také říká Jezerní město. Nejvýznamnějšími historickými památkami, které zde uvidíme jsou zámek s parkem ze 14.století, augustiánský klášter s kostelem sv.Jiří a Swarszenberská hrobka s kaplí. Na náměstí obklopeném renesančními domy a barokními štíty, stojí stará radnice, jejíž věž je vysoká 31 m.